Managed hosting door True
Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

BI hoort niet thuis bij IT

Er zijn experts, met name een aantal leveranciers, die zeggen dat hun BI oplossing geen data warehouse nodig heeft. Dat klinkt heel aantrekkelijk omdat daarmee veel kosten bespaard zouden kunnen worden. In de praktijk komen we echter veel data warehouses tegen die gewoon een noodzakelijk kwaad zijn, omdat anders niet goed historie kan worden bijgehouden, de performance traag is, de kwaliteit van de gegevens te wensen overlaat, et cetera.

Dat we geen of nooit een data warehouse nodig hebben, zo ver wil ik dus ook weer niet gaan. Maar, waar ligt onze focus? Ik heb veel data warehouses mogen aanschouwen die precies volgens het boekje waren gemodelleerd en gebouwd, al dan niet op basis van Kimball of Immon, of een combinatie van beide. Toen ik vroeg naar het gebruik en de rapportages, bleken er slechts drie en als ze goed telden vier rapportages uit te komen. Bedroevend, te meer daar ze mij vroegen wat ik van hun architectuur vond.

Al weer twee weken geleden werden de resultaten van het Nationaal onderzoek BI gepresenteerd aan een groep van veertig BI managers in Kasteel Montfoort. In de analyse van onderzoeksresultaten worden de schapen van de bokken gescheiden. De bokken zijn de organisaties die slechte resultaten behaalden met BI, de schapen zijn organisaties die aantoonbaar dankzij BI betere (financiële) resultaten wisten te boeken. Wat bleek bij nadere analyse van de bokken en schapen: de bokken maakten zich erg druk over de verversingsgraad van rapportages en een enterprise data warehouse, de schapen interesseerde dat veel minder (schapen zijn ook minder technisch). Zij waren veel meer gefocussed op het gebruik en analyse van de informatie ten behoeve van concrete acties. Of de informatie nu uit een enterprise data warehouse kwam of een stand-alone kubus of een spreadsheet dat maakte geen verschil. Blijkbaar doen enterprise data warehouses er helemaal niet toe! Dat brengt me ertoe te stellen dat BI helemaal niet bij IT thuishoort...

Daan van Beek
managing partner Passionned

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Wellicht ten overvloede: in de derde alinea heb ik het over 'managementinformatie' in plaats van 'managementbehoefte'.

Mooi! Dat gaat de goede kant op. Normal, Karien en ik lijken het eens te zijn. Er is helemaal geen discussie, geen OF/OF. Het moet gelijk op.Duh.frank

Daan, interessante stellingen. Heb een aantal observaties:- ik geloof niet in Enterprise Datawarehouses, maar meer in specifieke dwh's, zonder daar gelijk weer een labeltje op te plakken, maar dwh's die een specifiek business proces of onderdeel van de organisatie helpen in de informatievoorziening.- ik heb ook in projecten gezeten, waar ik nog regelmatig terugkeer, en er inderdaad max 5 rapporten worden gebruikt. Bepaald dit het succes van het dwh ? Ik denk het niet: bij de klanten waar ik dit zie, is de behoefte in de loop van de tijd veranderd, waardoor de oorspronkelijk gebouwde rapporten niet meer nodig zijn, en ook de 5 rapporten die nog worden gebruikt, van zeer grote waarde zijn. Moet je per definitie dan uitgaan van het (dis)continueren van het dwh ? hangt af van TCO en andere factoren.- heb je een vette architectuur nodig voordat je een rapport bouwt: nee, een prototyping achtige aanpak (bv 1 datamart snel bouwen met rapporten erop) zorgt ervoor dat je snel succes kunt behalen, aangezien de hele gebruikersacceptatie bij een enterprise datawarehouse al een lastig punt is, aangezien 90 % van de acceptatie wordt bepaald door 10 % van de inspanning (het gebouwde rapport - waarbij de overige 90 % van de inspanning het hele ETL verhaal behelst)gr Johan van der KooijBI ConsultantInter Access

BI hoort ook thuis bij IT Tien jaar geleden was de wil van ICT wet, nu zijn we weer naar de anderen kant doorgeslagen. Alle scheve implementaties worden recht gepraat met als argument : De business wil het zo! Deze ochtend las ik weer ergens : Het moest binnen drie maanden klaar zijn, dus voldeden uitsluitend die en die producten. Dat is toch waanzin ! Dat is toch geen uitgangspunt. Mogen wij ICT-ers dat dan niet zeggen ? Denk U eens in dat dat het uitgangspunt was geweest bij de constructie van de Betuwelijn. Het MOET binnen twee jaar klaar zijn, dus de fundamenten zijn niet je dat, de veiligheid is wat minder en daarom moeten we ook een incourant soort kunststoftrein laten rijden, die veel minder kan vervoeren. Bovendien moeten binnen vijf jaar hele trajecten worden vervangen. Maar ja ….

Nadat dhr. Buytendijk het laatste bericht had geplaatst, las ik deze discussie. Een discussie waar onderstaande personen het wellicht eens zijn, maar in het breder genomen veld nog zeker onenigheid bestaat.Eerder las ik op deze site al een artikel dat mijns inziens nogal wat raakvlakken heeft met deze discussie (zie http://www.computable.nl/artikel.jsp?rubriek=1277145&id=1715462 ).Hierin gaf dhr. Philips in een citaat passend aan waar de oorzaak van de door dhr. Manley genoemde koude oorlog ligt. Aan managementbehoefte is al vele decennia behoefte, ‘maar technologische ontwikkelingen van de laatste tien jaar hebben de aandacht doen verschuiven en van BI een automatiseringskwestie gemaakt.’ De marketingbudgetten van de automatiseerders verlegden de focus van het uiteindelijke doel (voorzien in de informatiebehoefte) naar de instrumenten (tools). Door de tool te implementeren zou de organisatie ‘aan BI doen’. Iets wat ik overigens nog steeds op verschillende sites van leveranciers zie staan.Dhr. Van Beek oppert in dit artikel een stelling die het andere uiterste aangeeft. BI zou niet meer bij IT thuishoren. Net als de onderstaande personen overeen zijn gekomen, lijkt dat me juist ook niet wat we willen. Geen ‘of-of’, maar een ‘en-en’ inderdaad. Maar hoe moeten we de balans inrichten? Want, mevrouw Verhagen, is de wil van de business dan geen wet?In eerste instantie volgens mij wel! Het BI-proces wordt immers in gang gezet op basis van een bepaalde informatiebehoefte vanuit de business. Het doel van het process is het voorzien in de behoefte, en dan is de wil van de business volgens mij wet. Maar er is zeker een rol voor IT weggelegd, zij het een faciliterende. Hiervoor wil ik verwijzen naar een artikel van toevallig (?) dezelfde heer Philips als hierboven geciteerd. Hij introduceert het infrastructurele model [1], waarin het cyclische BI-proces (richten, verzamelen, analyseren en evalueren) als leidraad dient. Dit proces wordt verdeeld in taken en verantwoordelijkheden die aan personen worden toegewezen. ICT heeft tot slot als rol om deze personen, en daarmee de uitvoering van het gehele proces, te ondersteunen. Onmisbaar, maar zeker niet leidend.Eigenlijk is het alleen maar mooi dat men zich lang heeft gefocust op de tools. Die zijn nu immers in staat om zeer mooie en functionele bijdrage te leveren. BI heeft dus zeker nog een relatie met IT, en dat moeten we ook willen, zolang het BI-proces maar wordt gediend![1] Philips, E.A. (2004). ‘Building a Competitive Intelligence System: An Infrastructural Approach’. In D. Vriens (Ed.), Information and Communications Technology for Competitive Intelligence (pp. 227-247). Hershey: Idea Group Inc.

Natuurlijk heeft de IT (en dus ook de informatietechnologische mogelijkheden die BI ondersteunen)inmiddels een positie verworven die een serieuze dialoog met de business rechtvaardigt. IT kan de business katalyseren en een partner zijn bij het ontwikkelen van nieuwe business. Op dit punt ben ik het dus helemaal eens met Norman en Frank!De discussie is echter gecompliceerd: Op een bepaald moment breekt in die dialoog het moment aan waar besloten dient te worden of de "producten en diensten" die uit de dialoog tussen IT en business komen ook passen in de business strategie van het bedrijf. Die strategie is dan sturend voor de toepassingen van IT. Op dat moment zijn IT en ook BI dus wel degelijk een afgeleide van de business (en dat moet ook altijd zo blijven!).Door de discussie heen loopt, zo lijkt het, echter ook nog een misverstand. Die dialoog tussen IT en Business gaat over minstens twee verschillende zaken: 1. BI dat business processen op het nivo van die processen verbetert (en daar wordt de strategie niet gechallenged!) en 2. Inzet van IT tbv managementinformatie die juist strategievorming dient te ondersteunen. Dit maakt de discussie nog complexer. De relatie tussen IT en business is in beide namelijk wezenlijk anders.Persoonlijk vind ik het zorgwekkend dat dit onderscheid door de IT-kant over het algemeen niet wordt herkend. Wat als 'de business' moet worden beschouwd heeft men veelal niet helder en uit dat perspectief heeft de mening van IT-ers over wie er leidend zou moeten zijn ook een gevaarlijke lading!Business wise gesproken blijft BI op strategisch nivo echter altijd een afgeleide!! IT is dan een omgevingsontwikkeling voor het bepalen van de strategie. Net als de markt, concurrenten, regulering en macro-economische ontwikkelingen. Die ontwikkelingen vormen input om tot een strategie te komen. Maar de totale overwegingen maken de strategie tot een strategie. In het uitvoeren van de business speelt IT een zelfde rol als productie, marketing, sales en dus functionele gebieden. Je dient IT dus zeer serieus te nemen, en je wilt weten wat er speelt maar het hangt af van wat je als onderneming wilt zijn wat je er precies mee doet! En daarom blijft op strategische nivo de business altijd leidend! Als BI op dat nivo een rol wilt spelen dienen IT-ers dat proces goed te begrijpen.De ietwat krampachtig overkomende reacties van IT-professionals in de dialoog over wie er leidend is doen mij denken aan de tijd dat de HRM managers zich in de Raad van Bestuur wilden vechten. Laat het een les zijn dat dat toen contra-productief heeft gewerkt!! groet Egbert Philips

Gaan wij een keer stoppen met de “koude oorlog” IT aan de ene kant en de “business” aan de andere kant? Over het algemeen is men van mening dat de koude oorlog is gestopt men de val van de muur van Berlijn. IT is een business proces geworden of wij het leuk vinden of niet, en in de meeste gevallen IT is een van de belangrijkste business processen geworden. IT biedt een mogelijkheid om beter sneller en efficiënter te kunnen werken, en Business Intelligence geeft een mogelijkheid om wat wij aan het doen zijn bij te sturen. Het gaat niet zozeer om Datawarehouses hoe interessant zij ook kunnen zijn, het gaat in de eerste plaats om een stuk vertrouwen vanuit de directie dat het business proces IT onder controle is, goed gemanaged wordt en betrouwbaar is – en dat ontbreekt in de meeste gevallen, en zonder vertouwen van de directie krijg je oorlog.

Waanzin ten top. Het enige soort project dat nog desastreuzer is als het IT gedreven project dat je beschrijft, is een business gedreven IT omgeving. Je krijgt precies wat je verwacht. Allemaal kleine oplossingen, vol van politiek, meerdere versies van de waarheid, data mart achtige oplossingen. Een walhalla voor consultants die de enigen zijn die er nog wijs uit kunnen worden.Zijn niet alle organisaties bezig hun grootboek te standaardiseren? Zou je iedere line of business hun eigen cash management laten doen als de touwtjes moeten worden aangetrokken? Natuurlijk niet! Waarom dan wel met informatiemanagement.Het is allemaal niet zo moeilijk, het is alleen veel politieke arbeid. Er zijn gewoon best practices voor het opzetten van een centrale data warehouse architectuur terwijl je tegelijkertijd aan businessgerichte korte termijn oplossingen werkt. Er zijn prima business cases te maken die een architecturele aanpak voorstaan. Voorbeelden te over.Bijna alle organisaties die succesvol zijn met BI en data warehousing hebben iets als een BICC (Business Intelligence Competency Center), die er voor zorgt dat er geen OF/OF keuzes gemaakt worden (korte termijn of lange termijn, business of IT, data warehouse of data mart), maar EN/EN keuzes. Waar we hier over spreken zijn DILEMMAS, waar ik in deze Computable weblog al eerder over sprak. Het is een kwestie van helder nadenken en een klein beetje strategisch inzicht...

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.