Managed hosting door True

Overheid moet duurzamer inkopen

 

Minder dan de helft van de ict-aanbestedingen bij de overheid komt duurzaam tot stand. Het ministerie van VROM bepaalde echter dat in 2010 alles 'groen' moet worden ingekocht.

Ondanks goede voornemens heeft de Nederlandse overheid nog weinig oog voor duurzame ict. Dat blijkt uit de Monitor 2006 van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). "De overheden zijn al een eind op weg, maar de duurzaamheid vergt nog forse stappen", schrijft minister Cramer aan de Tweede Kamer. Babette Gräber, woordvoerster van de minister, bevestigt dat in de afgelopen twee jaar slechts 45 van de 96 onderzochte ict-aanbestedingen duurzaam tot stand kwamen. In andere productgroepen is het niet veel beter.

De overheid heeft nog tweeëneenhalf jaar om het inkoopbeleid te verbeteren. VROM bepaalde dat uiterlijk in 2010 alle inkopen van de overheid duurzaam moeten zijn. Voor lagere overheden, zoals gemeenten en waterschappen, geldt minstens de helft. Gräber legt uit dat de overheid een voortrekkersrol heeft. "Overheden moeten het goede voorbeeld geven door duurzaamheid serieus te nemen. Als grote inkoper kunnen ze innovatie stimuleren. De opgestelde criteria voor duurzaam inkoopbeleid zijn ontwikkeld om via de overheden een impuls te geven aan het bedrijfsleven." Vooralsnog twijfelt ze er niet aan dat de 100-procentsdoelstelling uiterlijk 2010 wordt gehaald. "De Tweede Kamer controleert dit en zal aan de bel trekken als de doelen niet worden bereikt", aldus Gräber.

VROM stelde samen met SenterNovem criteria op waaraan de inkopen moeten voldoen. SenterNovem is het agentschap dat zich toelegt op duurzaamheid en innovatie. Een van hun ‘menukaarten' is toegespitst op de inkoop van ict-hardware en geeft advies over de inkoopstrategie, productvereisten, de leverancierselectie en de nazorg. Is het wel nodig om hardware te vervangen? Heeft de gekozen apparatuur een keurmerk en bevat het gerecyclede plastics? Van de leverancier wordt een milieubeleidsverklaring geëist of zelfs een compleet milieuzorgsysteem.

Dit artikel is afkomstig van Computable.nl (https://www.computable.nl/artikel/1959205). © Jaarbeurs IT Media.

?


Lees meer over


 

Reacties

Zolang er nog niet zoiets bestaat als een onafhankelijk volks-controle orgaan op de overheid, zullen nog vele belastingcenten zo verkwist worden :-( En zolang men erover kan blijven l****** in stuur en werkgroepen, hoeft er geen actie ondernomen te worden..

Krijgen we dan straks ook "groene ict overheidsdiensten?" Bij staatsbosbeheer zeker LOL! Wat mag ik me daarbij voorstellen dan?

Vacatures

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×