Managed hosting door True
Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

En nu de daden

Redactioneel commentaar

 

De bedoelingen zijn goed. De branche is gematigd optimistisch over de aandacht die het nieuwe kabinet heeft voor ict. Ook de reeks gesprekken die Computable momenteel voert met ict-woordvoerders uit de kamer levert veel uitingen van goede intenties op. Er komt een supradepartementale Innovatieraad en de regering wil ict nadrukkelijk inzetten om kosten te besparen. In de bijdrage van de VVD-fractie brak fractievoorzitter Jozias van Aartsen zelfs een lans voor het veelgeroemde Belgische model.

Dé lakmoesproef voor het inzetten van ict door de regering als instrument om efficiënter te werken is niet in de eerste plaats kiezen voor de juiste technologie, en zelfs niet de manier waarop die technologie wordt gebuikt. Bij de overheid is, misschien wel meer dan bij het bedrijfsleven, het doorbreken van culturele weerstand tegen veranderingen de grootste hindernis.
Illustratief hiervoor is het rapport dat de Algemene Rekenkamer in april heeft uitgebracht over de informatiehuishouding bij de politie. De verbijsterende conclusie van dit rapport is dat deze sinds 1985 niet structureel is verbeterd. Ook het C2000-project is niet direct een voorbeeld van een goed lopend ict-project bij de overheid. Anticiperend op het kritische rapport van de Algemene Rekenkamer dat deze week is verschenen heeft minister Remkes al besloten de aansturing van het project meer naar zich toe te trekken.
Hopelijk dringt door dergelijke onderzoeken ook tot de politiek verantwoordelijken door dat sommige veranderingen niet zijn door te voeren met eindeloos overleg, maar centraal moeten worden vastgesteld en opgelegd. Hier ligt een mooie taak voor minister Jan Peter Balkenende, om als voorzitter van de Innovatieraad daadkracht te tonen. Hoewel het eenvoudig is hier sceptisch tegenover te staan heeft hij vooralsnog, alleen al door het vrij unieke karakter van die raad, het voordeel van de twijfel. Hopelijk verzanden de goede bedoelingen van dit kabinet niet in de eilandcultuur binnen en tussen de departementen.< BR>

Dit artikel is afkomstig van Computable.nl (https://www.computable.nl/artikel/1356857). © Jaarbeurs IT Media.

?


Lees meer over


 
Vacatures

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×