Managed hosting door True
Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Een beetje meer “intelligence” alstublieft

Business intelligence zou best wat meer over “intelligence” mogen gaan. Daar gaan we weer, hoor ik je denken. De term “BI” is ondertussen enorm beladen geraakt. Dit komt onder meer door uit de klauwen gelopen projecten met weinig zichtbaar resultaat, maar vooral omdat we met zijn alle veel projecten onder de noemer “BI” hebben gedaan, die eigenlijk “informatie logistiek”, “data management” of “reporting” hadden moeten heten. Daarmee hebben we de term “BI” aan enorme inflatie blootgesteld.

Doodzonde natuurlijk, want in mijn optiek verwoordt niets onze missie mooier dan het prachtige woord “intelligence”. Onvertaalbaar, met een hele mooie dubbele betekenis (bron: www.encarta.com):
- Intelligence: term usually referring to a general mental capability to reason, solve problems, think abstractly, learn and understand new material, and profit from past experience.
- Intelligence (Espionage): the secret collection of information, or intelligence, that the source of such information wishes to protect from disclosure. Intelligence refers to evaluated and processed information needed to make decisions.

Let vooral op de laatste zin. Daar staat niet dat het per se een herhaalbaar proces moet zijn, er staat ook niet dat het in een data warehouse moet. We zouden dus veel meer de Intelligence Agency van de business kunnen zijn. Met gevalideerde analyses, met opportunities, risico’s, trends en ontwikkelingen. Natuurlijk beperken we ons dan niet tot “gestructureerde data”, uiteraard onderzoek je externe bronnen, vanzelfsprekend is (statistische) analyse een onderdeel van het takenpakket en nee, niet alles hoeft via het data warehouse te gaan.

En zeg nou zelf, hoe vaak is dit waar we het in het dagelijks leven mee bezig zijn, als we BI projecten aanvliegen? Dit is volgens mij met name een positioneringskwestie: de functie van Business Intelligence is niet om de business van platte informatie te voorzien –zelfs niet als dat in de vorm van een kubus is-, maar van bruikbare analyses, scenario’s, projecties, risico assesments en zo voorts. Als Business Intelligence functie ben je het loket waar men antwoorden kan halen. Dus veel meer business expertise in de BI-teams, veel meer analytische vaardigheden. Dan kunnen we het gelukkig gewoon weer “Business Intelligence” blijven noemen.

En wat mij betreft liever zonder de toevoeging “2.0”.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Als we naar Business Intelligence kijken, is het inderdaad verstandig om de definitie voor Intelligence eerst scherp te krijgen. Intelligence bestaat namelijk niet alleen maar uit informatie (expliciete) kennis, zoals Jorgen Heizenberg terecht stelt, maar ook uit onze eigen Ervaringen, Vaardigheden en Attitudes. Zie hiervoor de welbekende formule voor kennis van Weggeman (2000). Business Intelligence zou dus niet alleen uit expliciete kennis moeten bestaan, zoals traditioneel het geval is, maar zou er ook voor moeten zorgen dat collega's van elkaar kunnen leren in een organisatie. Echte intelligence is en blijft immers mensenwerk.

Leuke thread, ik ben hierdoor toch mijn positie aan het heroverwegen. Het lijkt namelijk volstrekt valide dat een BI Competence Center (>= 1 persoon), niet alleen technische en functionele diensten levert, maar dit aanbod ook uitbreid met een stuk inhoud. BI als factor die steeds meer waarde weet toe te voegen, en hiermee zich dus hoger in de waardeketen positioneert. Dit is een trend die in overeenstemming lijkt met de trend dat de onderkant van de BI waardeketen steeds meer commodiseert en industrialiseert. Maar zijn we met zo'n interne consultants rol eigenlijk niet terug bij af? Is een van de doelen van BI (en van IM) juist niet om de beslisser juist in staat te stellen zelf beslissingen te nemen? Is dat niet de kern van informatie democratie? Niet meer, maar juist minder consultant en adviseursrollen?Dus ja, BI is veel meer dan de volgende tool, of de volgende gadget. Maar als we het allemaal echt zo goed weten, laten we dan zelf op die stoel gaan zitten. En tot die tijd, tevreden zijn met een faciliterende rol die zich richt op het optimaliseren van de informatie infrastructuur.

Interessante discussie. Maar zouden we, in plaats van te discussieren over een definitie van BI, niet veel meer moeten discussieren over hoe informatie is een organisatie wordt gebruikt? Wanneer er vraag is naar historische verantwoordingsrapportages dan leveren we (niet sexy) verantwoordingsrapportages. Wanneer ons gevraagd wordt onvermoede of vermoede relaties te zoeken in grote hoeveelheden data dan passen we (misschien wat meer sexy) data mining technieken toe, etcetera. Uiteraard doen we dit in een kostenefficient ingerichte omgeving waaruit (voldoende, maar dat is een andere discussie) kwalitatief juiste informatie kan worden verkregen.Hiervoor moeten we met onze "klant" in overleg. Laat deze maar bepalen of wij daarvoor voldoende "intelligence" hebben ingebracht.

De intelligencefunctie betreft verschillende handelingen; het verzamelen van gegevens, het homogeniseren van ongelijksoortige gegevens, de controle of de betrouwbaarheid, de opslag en de distributie naar de verschillende beslispunten. Als het over een herhaalbaar proces gaat (maandelijkse standaardrapporten) dan zijn deze functies in hoge mate te automatiseren. Gaat het over zaken die nieuw zijn, bijvoorbeeld een onverwachte marketing actie van de concurrent of het herrijken van de strategie, dan zullen gegevens op dat moment verzameld moeten worden. Wat de inhoud van de rapportages of analyses op dat moment moeten bevatten is niet tot nauwelijks te voorspellen. Dan zal de human intelligence de doorslag gevende factor zijn.Dus ja, zorg voor een goede infrastructuur die bovenstaande zaken kan faciliteren en zorg ook voor mensen die de informatie op juiste waarde kunnen schatten en interpreteren.Machiel

Hey leuk, mijn Buienradar komt weer ter sprake. Cirkel rond ? Je snijdt in ieder geval een interessante discussie aan. Waar/wie moet nu uiteindelijk de beslissing genomen worden. Bij degene die hierover ook de verantwoordelijkheid draagt ?

Niemand in ons vak zal betwisten dat je (iemand) altijd een optimale beslissing wil(t) (laten) nemen op tijdtip 'T'.Los van zichtbare interne strubbelingen met data zie je dat vooral 'buiten de eigen sfeer' factoren zoals 'Hoe/wat doet mijn concurrent het' of 'Wat doet de grondstofprijs over een maand ' nog lang niet voor elk bedrijf op gewenst niveau bereikbaar zijn en worden aan menselijk inzicht overgelaten. Dan zijn er ook externe factoren die je misschien niet wil (of mag) meten…met een informatiesysteem. Hoever ga je?Factoren toevoegen aan de systemen en daarop steeds slimmere analyses loslaten is naast 'meer intell' ook een uitdijend IT-landschap. Hier kan vertraging optreden in geleverde ‘intell’ door onderliggende afhankelijkheden.Nu er in de BI-wereld al wat consolidatieslagen gemaakt zijn, kosten dalen, en er meer 'advanced' BI-spelers op de markt verschijnen, hoeft ‘meer intell’ mijns inziens ook niet al te lang meer te duren.

Iedereen in deze board geeft elkaar volkomen gelijk als hij zegt dat BI veel te weinig over intelligence gaat en teveel over gereedschap. Maar ik zou nog een stap verder willen gaan.Het omdraaien van business intelligence naar intelligent business is zo gedaan. Het zegt ook veel over de toegevoegde waarde van Business Intelligence maar nog niet genoeg. Als je stelt “intelligence for business” wordt de lading pas echt gedekt.Kijk je naar waarom intelligence zo belangrijk is dan gaat het over economie, over informatie asymmetrie. Asymmetrie in informatie levert mogelijkheden voor prestatiewinst op. “Ik weet meer dan de rest dus ik kan tegen een hogere prijs verkopen of lager inkopen”.Daar is intelligence om te doen. Intelligence om betere business te doen, informatie ten dienste van business, afgestemd op de vraag of vraag uitlokkend. We weten ook dat intelligentie alleen niet genoeg is om beter te presteren dan de ander. De set randvoorwaarden bepaalt of intelligentie ook echt vertaald kan worden in betere prestaties. Die randvoorwaarden liggen op het gebied van zaken als strategie, organisatie, management proces, performance measurement, architectuur en communicatie. Intelligence for business betekent dat de business en business drivers, dus de vraagzijde, bepalen of informatie/intelligentie relevant is en niet de aanbodzijde. Tot nu toe is vooral de aanbodzijde aangepakt. Begrijpelijk vanuit IT oogpunt, maar volkomen inefficiënt vanuit economisch oogpunt. Hoeveel data blijft er niet onaangeroerd in gegevenspakhuizen liggen? Hier is geen sprake van informatie asymetrie maar van informatie inflatie. Een koerswijziging is dus nodig, niet alleen in de organisatie van de BI functie als aanbieder van meer en betere informatie en analyse maar vooral aan de vraagzijde, daar waar informatie nodig is om het verschil te maken. Intelligence for business.

Hoe komt u aan uw nodige stuurinformatie? En wie helpt u bij de interpretatie van de gegevens? Organisaties investeren fors in BI-platforms en BI-projecten, om de informatie op de juiste manier in de organisatie beschikbaar voor de gebruikers te maken. Inspanningen die echter verloren dreigen te gaan als vervolgens de organisatie van BI achterblijft.Nicole Oude ReimerinkHeliview

Het verschil tussen BI in optima forma en BI in praktijk inspireert klaarblijkelijk om het voorkauwen van data te overwegen. Bijtklare informatie als het ware. Rapportages waar de conclusies al bijstaan?Ik vraag me af of dit tot betere resultaten leidt. BI is inmiddels niet meer voorbehouden aan management en analisten. Ook de rest van de organisatie krijgt met BI te maken. In ´The Wisdom of Crowds´ wordt gesteld dat de gecombineerde creativiteit, intuïtie en intelligentie van een groep meer oplevert dan de inzet van een enkele specialist. BI is een prima manier om het hele potentieel van een organisatie aan te boren. Dat dat niet vanzelf gebeurt is duidelijk. Een BI-team zou kunnen helpen om het bewustzijn en de vaardigheden in BI te verhogen. Opleiden in plaats van voorkauwen. Waarmee de door Gartner geconstateerde BI-gap (kloof tussen behoefte en aanbod van BI-capaciteiten) meteen een stuk kleiner wordt.

ha freddy - tegendraads zijn, das precies was blogs leuk maken - toch?Je zegt:"Afhankelijk van het doel zal de laatste stap altijd moeten gebeuren door de besluitvormer en zijn/haar analisten"Klinkt als een klein stapje en we zijn waar we moeten zijn.....terwijl ik graag wil betogen voor het professionaliseren van het "analytics" vak omdat 'laatste stapje' in te vullen. Die laatste stap - zoals jij hem noemt - is toevallig net het verschil of alle DWH/BI/CPM/etc..-inspanningen, daadwerkelijk waarde creeeren. Zonder die 'laatste stap' - hebben we niet veel.

Doel van de end-to-end BI keten moet uiteraard zijn: het tijdig en juist inzicht verschaffen ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Verbeteringen op het gebied van BI-tooling, data management processen, etc. zijn erop gericht de benodigde tijd en inspanning die organisaties besteden aan data selectie en consolidatie te verminderen waarmee het zwaartepunt kan komen te liggen op analyse, het verschaffen van inzicht. Dit moet een niet aflatend streven zijn voor iedereen die zich met business "intelligence" bezighoudt.Frank Rennings

De kern van het probleem, het gebrek aan analyse en echte antwoorden, zit 'm in het feit dat 'informatie' bijzonder slecht georganiseerd is in het algemeen. Na het project wordt het systeem 'overgedragen' en gaat het system 'in productie'. Dit is raar. De afdeling treasury is verantwoordelijk voor het beheren van het geld, personeelszaken zorgt voor de mensen, het magazijn voor de voorraden, en er is zelfs iemand verantwoordelijk voor het managen van de parkeerplaats. Maar het eigenaarschap van managementinformatie of de bedrijfsinformatie in het algemeen is vaak erg versplinterd. Vanuit mijn jaren bij Gartner, en ook nu, blijkt steeds en eenduidig dat een van de belangrijkste succesfactoren voor BI het goed organiseren van het resultaat is. Vaak middels een "business intelligence competency center", die drie taken heeft: het continu stimuleren van self-service bij de gebruikers, het uitvoeren van complexe ad hoc analyses (antwoorden!) en het beheren van de metadata.

Leuke Blog Stefan.Ben er errug mee eens. De gemiddelde BI consultant....het gemiddelde BI bedrijf....het gemiddelde BI project gaat helemaal niet over BI. Het gaat vaak over het realiseren van middelen om BI te kunnen aanvangen. Data warehouses, rappportjes, cubes, dashboards bla bla...das geen BI...laten we het houden op data integratie of inderdaad data management. Ik durf echter nog stelliger te zijn; naar mijn idee is het BI wat jij bedoeld (en ik ook) een 'vergeten' vak. Het daadwerkelijk opzetten van een grondige significante analyse, met juiste interpretaties en juiste gevolgtrekkingen...dat is een vak wat maar weinig mensen nog beheersen, maar waar wel vreselijk veel behoefte aan is en waar nog vreselijk veel waarde mee valt te creeeren.Ronald

Je ziet inderdaad dat klanten zich met name bezig houden met iets wat het beste onder de noemer 'reporting' geschaard kan worden. Ik zie echter wel degelijk de toegevoegde waarde van wat we met zijn allen BI noemen in dit proces. Wie bepaalt wat de functie van BI is? Ik mag aannemen dat de wensen van een klant daarbij ook een rol spelen. Ik ben het op zich eens met je waarneming, maar ben eveneens van mening er geen 'juiste' aanpak bestaat voor elke situatie. Het ene bedrijf is ontzettend geholpen met een BI oplossing voor zijn operationele rapportages, terwijl in andere situaties het toevoegen van 'intelligence' een wezenlijk onderdeel van de oplossing vormt.

Fons schreef:"Tot nu toe is vooral de aanbodzijde aangepakt. Begrijpelijk vanuit IT oogpunt, maar volkomen inefficiënt vanuit economisch oogpunt. Hoeveel data blijft er niet onaangeroerd in gegevenspakhuizen liggen? Hier is geen sprake van informatie asymetrie maar van informatie inflatie. "Met het risico enorm van het onderwerp af te geraken moet ik hier echt op reageren. 1-Wanneer houden we nu eens op om BI/CPM/blabla leidend te laten zijn in wat voor data er in een data warehouse/gegevenspakhuis wordt gezet? Het is naief om te denken dat een data warehouse (beter; generieke data service) alleen ingezet zou moeten worden voor BI e.d.? Vele toepassingen meer - buiten de klassieke BI en CPM e.d. - hebben baat van een data service. Een data warehouse is onderdeel van een enterprise architectuur. De agenda van data warehousing of nog veel beter; data management (waar data warehousing 1 klein taartpuntje van is) is een compleet ander vakgebied geworden dan het was 10 jaar geleden (toen BI en DWH inderdaad 1:1 met elkaar verbonden waren). De 1:1 relatie BI:DWH is niet meer......2 - 'informatie inflatie'......dit zijn grote woorden en wederom geredeneerd vanuit een BI'er. Onaangeroerd=inflatie....Wat 'informatie inflatie ook moge betekenen', het lijkt wat mij betreft een foute vooronderstelling. Aan het hedendaagse data warehouse worden eisen gesteld van 100% traceerbaarheid (o.a. onderscheid kunnen maken tussen feit en 'waarheid'), 'rekening houdende met een vraag die nu niet bekend is', technische en functionele schaalbaarheid (rare paradox - maar het onsluiten van laag granulaire data geeft grote schaalbaarheids mogelijkheden) etc..Onaangeroerd != irrelevant 3- informatie hebben we niet in het data warehouse. Alleen data. 'lullige opmerking Damhof' hoor ik iedereen al weer roepen. Maar wat mij betreft een zeer relevante. 'We deliver the facts' moet een data warehouse architect roepen (zou die moeten doen!). Het is aan de ontvangende partij om met zijn business rules daar informatie van te maken. Als we het dus hebben over informatie inflatie dan bedoel je wat mij betreft dat de ontvangende partij (de vrager) zijn werk niet goed heeft gedaan. Andere mogelijkheid is dat de data warehouse architect data en informatie met elkaar heeft verward.......En nu ben ik inderdaad van het onderwerp afgeweken - excuses Stefan. Maar mijn bloed is weer daar gekropen waar het niet gaan kan.

Leuk stuk!!! De intelligentie zit hem in het stellen van de vraag en betrouwbaarheid in het antwoord. Kortom intelligentie is afhankelijk van de mens en nog niet de machine. Het is een abstracte discussie die begrijpbaar moet zijn voor de vrager en de beantwoorder. Het is een samenspel van intelligentie, competentie en technisch inzicht. Door deze factoren is het lastig om BI doeltreffend in te zetten. Als je wat meer "intelligence" wilt... begin dan eens bij de mens achter de computer. BI is niets anders dan fasciliterend aan de organisatie en laten we dit nou eens verder professioneel inrichten. Een competence center is leuk, maar zorg eerst maar eens dat it'ers in staat zijn om het technisch in te richten... Rome is ook niet in 1 dag gebouwd, pas de ambitie niet aan, maar blijf wel realistisch.

Ook hier geldt weer, de vraag stellen is hem beantwoorden. Natuurlijk gaat BI over veel meer dan rapportage, zoals vast is gesteld zegt de naam dat al.Het probleem is echter dat wij proberen verouderde bedrijfsstructuren op te lappen met BI. De mogelijkheden van BI hebben zich veel sneller ontwikkeld dan het inzicht bij management. Als BI specialist verbaas je je toch al jaren over de geringe inzet van de mogelijkheden. En die kloof wordt door de snelle ontwikkelingen van de techniek, bij veel bestaande bedrijven groter in plaats van kleiner. Vaker zien we dat het jonge middle management BI zinvol in weet te zetten, dan dat een CEO vanaf zeiljacht of golfbaan tot het inzicht komt dat het beter gaat als men door de hele organisatie heen over goede feiten, sterke modellen en een goed opgebouwd stelsel van KPI's beschikt. En dat intelligent omgaan met interne en externe data tot de kern van het bedrijf moet doordringen. McKinsey heeft op de laatste Gartner BI summit een tot de verbeelding sprekende presentatie over nieuwe mogelijkheden gegeven. Op de summit konden we ook weer horen dat er ondanks de steeds mooiere technieken in al die jaren nog niet veel is veranderd. Een echte effectieve inzet van BI hangt af van de inzichten bij het management. De echt succesvolle projecten hebben directe aandacht en steun van de CEO.Bedrijven als Amazon en Google zijn gebouwd op BI. Boeken als From good to Great en Competing on Analytics wijzen de weg. Een beter inzet van BI begint bij voorlichting en educatie voor management. Intelligente organisaties hebben de toekomst. Een betere inzet van BI komt er wel. Dat zal de markt afdwingen.

Freddy, Ronald, Erik dank voor de opbouwende reacties. Enige toelichting: als ik naar het weerbericht kijk, dan ben ik maar beperkt geinteresseerd in het weer van vandaag (dit is geweest), ik ben niet geinteresseerd in de verwachte luchtdrukwaardes voor morgen, maar ik wil wel weten wat de kans is dat het morgen in mijn woonplaats gaat regenen (evaluated and processed information). Nu kan ik (de beslisser) besluiten of ik de fiets pak of de auto.Een goede voetbal-analist hoeft niet zelf top-scorer te zijn. Het hoofd van de CIA hoeft niet zelf op de stoel van de president te zitten. Een BI consultant hoeft niet zelf verzekeringen te verkopen (tenzij hij dat leuk vindt). Hij moet wel relevante analyses opleveren, met conclusies, scenario's en bruikbare adviezen. "Verstand van verzekeren" kan dan zeker geen kwaad.Mijn stelling is dat het nodig is de mindset rondom BI te her-ijken. Het "vergeten vakgebied" zoals Ronald dat mooi omschrijft te herontdekken.

Herkenbaar, zeer herkenbaar, ook de reacties van Ronald en Freddy. Maar is het niet zo dat als ik als business intelligence deskundige (consultant) verstand heb van verzekeringen, ik dan beter bij een verzekeraar kan gaan werken (zoals in de bekende reclamespot)? Of als ik met BI kan voorspellen welke klanten binnen nu en een maand terugomen ik dan beter een winkel kan beginnen of, veel mooier nog, de beurs kan voorspellen …. Laten we als BI deskundigen vooral niet te veel op de stoel van de manager, beslisser of businessanalist gaan zitten (helemaal eens met Freddy). Ook ik vind dat BI deskundigen vaker naast de manager moet zitten en minder achter de PC om (on)gevraagde informatie te verzamelen, integreren en beschikbaar te stellen. Maar vraag mij niet hoe een verzekeraar meer verzekering kan verkopen. Waar ligt de werkelijk toegevoegde waarde van BI? Naar mijn mening in het organiseren van een (kwalitatief) goede management informatievoorziening, en dat is geen kwestie van techniek, software, datawarehouse, kubussen, dashboards etc.

Ontevredenheid is de basis voor vooruitgang! Immers als je tevreden bent laat je alles meestal bij het oude. Ook in de BI moet je blijven zoeken naar informatievoorziening die je echt helpt. Dit kunnen dashboards met slimme KPI's zijn maar ook (technisch) simpele uitzonderingsrapporten of Alerts kunnen behulpzaam zijn en sneller inspelen op een ontstane situatie. Hierbij gaan business kennis en kennis van technische mogelijkheden en ontwikkelingen hand in hand. Een goede interactie tussen de gebruiker en de ontwikkelaar/BI-consultant is vaak nodig om te komen tot de beste oplossing voor de vraag. Als de interpretatie van data volgens vooraf bepaalde regels al door de tool gedaan is kan je mijn inziens wel degelijk van "Intelligence" spreken.

Eén van de oorzaken voor het huidige gebrek aan intelligence is de beperkte standaardisatie en integratie in de gegevensbronnen binnen bedrijven. Daarom besteden we 80% van de effort om een data warehouse te bouwen, 15% aan traditionele rapportage, misschien 5% aan intelligente analyses, waarschijnlijk minder. Terwijl de intelligence juist één van de meest rendabele componenten is. Kijk maar eens naar de mens als intelligent systeem. Door hoge mate van standaardisatie en integratie kunnen de hogere denkfuncties tijd besteden aan intelligence, in plaats van ademhalen of eten verteren. De toenemende IT-integratie binnen bedrijven zal hopelijk ruimte creëren voor meer intelligence. Dan is het nu nog tijd voor meer succesvolle aanpakken op dit terrein. Hoe wordt je een intelligente organisatie?

Intelligence betekent voor mij 'inzicht'. Dat is wat wij in ons vakgebied dienen te verschaffen. Inzicht van de 'Business' in de resultaten van inspanningen en inzicht in mogelijke toekomstige gevolgen van mogelijke beslissingen. Hoewel dat laatste nog maar weinig aftrek vindt heeft het inderdaad de meeste toegevoegde waarde.

De laatste opmerking van Frank R. is wat mij betreft een spijker op zijn kop. Enerzijds moeten we met data management, bi services e.d. het verzamelen en consolideren van data vergemakkelijken opdat die analist/controller/of-elke-andere-gebruiker dat niet meer hoeft te doen en zich kan richten op zijn kernfunctie. In veel organisaties zie ik de gemiddelde controller of analist 60-80% van zijn tijd verdoen aan het verzamelen, schonen en consolideren van data. 20-40% gebruikt die om daadwerkelijk analyses te verrichten, hypotheses te toetsen of anders gezegd....'dat te doen waarvoor hij eigenlijk is aangesteld'. En om het nog erger te maken; die analyses die hij doet zijn vaak niet herhaalbaar (o.a. te veel manueel werk) en gaan vaak over een beperkte populatie (e.g. 'Excel trekt het niet') om de analyse behapbaar te maken.Wat hebben we nog een werk te doen......

BI is een paraplu begrip met technische en functionele elementen. De technische toepassing van BI is het leveren van platte informatie of data: IT als data leverancier. De functionele benadering onderstreept meer het belang van problemen oplossen of beslissingen ondersteunen. Door geleverde data aan te vullen met eigen ervaringen, vaardigheden en attitudes ontstaat kennis. De Homo Sapiens Intelligenticus ‘sliced’ en ‘diced’ naar de juiste beslissing. Deze machine versus mens benadering is echter veel te zwart-wit. Er komt steeds meer bewijs dat beslissingen ondersteund door statistische analyses beter scoren dan die op basis van de (vooringenomen) mens. Anderzijds kunnen beslissingsondersteunende modellen nooit optimaal functioneren zonder de menselijke intuïtie en fantasie. De functie van BI is inderdaad niet om business te voorzien van platte informatie maar ook niet om ze alleen te voorzien van antwoorden. Het gaat om de dialoog tussen techniek en functionaliteit. Uit dit heen en weer tikken ontstaat dan echt Business Intelligence.

Ik ben het met Erik Smits eens. Ik vind dat er nu nog een duidelijk verschil is tussen het verzamelen, opslaan en op een begrijpbare manier presenteren van data EN acties bepalen op basis van deze data. Voor dat laatste heb je naar mijn mening veel business kennis nodig. Ik denk dat deze business analisten in de toekomst wel onder de term Business intelligence zullen vallen. Maar momenteel associeer ik dat nog niet met een BI deskundige. Meer met een business analist

Met het gevaar toch wel als 'errug' tegendraads ervaren te worden, vind ik enige nuancering (niet het minst op basis van de aangehaalde Encarta omschrijvingen) wel op zijn plaats. Encarta onderscheidt twee componenten van intelligence:1) collection of information2) evaluated and processed information needed to make decisionsBusinessObjects vat dit samen onder de kop 'Information Discovery and Distribution'. Deze blog lijkt vraagtekens te zetten bij de mate waarin het resultaat van onze BI-inspanningen 'evaluated and processed' informatie oplevert. Wat mij betreft is dit zeker het geval. Natuurlijk is er additionele analyse nodig om uiteindelijk besluiten te kunnen nemen, maar ja, intelligence blijft maar tot op zekere hoogte doelgericht. BI kan dus ook maar tot die mate gegevens evalueren en verwerken. Afhankelijk van het doel zal de laatste stap altijd moeten gebeuren door de besluitvormer en zijn/haar analisten.We zijn dus absoluut op de goede weg met BI, ook al blijkt uit andere posts dat we zeker nog stappen kunnen maken m.b.v. bijvoorbeelde de statistiek en rijkere gebruikers interactie.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.