Managed hosting door True

Surf verdient financiële steun overheid

 

Een commissie van wijze mensen heeft het ministerie van OCenW positief geadviseerd over de voortzetting van de Surf-activiteiten ict en onderwijs. Investeren is Surf is zeker geen weggegooid geld.

"Surf heeft het programma van het Educatie Fonds goed uitgevoerd. Voor het selecteren van door Surf te subsidiëren projecten is een tenderprocedure ingesteld waarin de levensloop van projecten van voorbereiding tot implementatie wordt gevolgd, begeleid en gecontroleerd. Door het programma is ontegenzeggelijk in het hoger onderwijs meer besef en kennis ontstaan van de mogelijkheden van ict, er is meer netwerkvorming en kennisdeling rond 'learning technology' ontstaan en de instellingen beschikken over meer en betere projectmanagementcompetenties." Dit is de conclusie van een panel van deskundigen dat in de afgelopen maanden het programma Surf Educatie heeft geëvalueerd. De evaluatie is uitgevoerd in opdracht van de staatssecretaris van OCenW.
 
De evaluatie had tot doel te beoordelen of het wenselijk is om vanuit de overheid ook de komende jaren in het kader van dit programma te investeren in het Surf-platform ict en onderwijs, waarin Surf Educatie begin dit jaar is opgegaan. Het panel is in het eindrapport zeer positief gestemd over de ontwikkelingen binnen Surf en stelt dan ook dat het stimuleren van de beleidsontwikkeling in de instellingen, zowel onderwijskundig als strategisch, voor de komende tijd nog van het grootste belang om de instellingen versneld het gewenste en noodzakelijke vernieuwingstraject in te laten gaan. 'Om de universiteiten en hogescholen te helpen de noodzakelijke omslag te maken zijn experimenten noodzakelijk en zal nog veel aan uitwisseling van kennis en ervaring gedaan moeten worden', aldus het rapport.
 
In haar eindconclusie stelt de commissie dat het ministerie van OCenW ook de komende tijd gelden beschikbaar moet blijven stellen voor het Surf-initiatief en dat de instelling dit naar eigen goeddunken mag en moet gebruiken.

Dit artikel is afkomstig van Computable.nl (https://www.computable.nl/artikel/248741). © Jaarbeurs IT Media.

?


Lees meer over


 
Vacatures

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×